Entrades

PRESENTACIÓ DEL PROTOTIP

Imatge
Durant aquest nadal hem estat creant els nostres prototips. Cada cooperant ha creat un objecte per vendre, adjunt amb un document que explicava com ho havia fet, quins materials necessitava, quant s'havia gastat amb el material i per quan el voldria vendre. Tot seguit vam presentar-los desprès de les vacances.     

Normes de l'assemblea

La cooperativa fa assemblees, on parlem sobre tots els temes. Així que vam decidir posar-hi unes normes:     1- No faltar al respecte     2- Decidir entre  tots   3- Que tothom estem d'acord   4- Respectar el torn de paraula   5- Estem atents/es a qui te el torn de paraula    6- Tothom té treball   7- Estem disposats a ajudar a altres departaments

TRIEM ELS CÀRRECS I ELS DEPARTAMENTS

Imatge
  Avui ens hem preparat  per la candidatura. Hi ha tres possibles càrrecs: el moderador/a el secretari/a i el tresorer/a Després em  triat els departaments, hi han 4 disponibles: el departament de comptabilitat, el departament de marketing,  el departament de comunicació i per últim el de audiovisuals 

DECIDIM EL NOM

Avui per decidir el nom de la cooperativa primer va sortir el moderador/a. Seguidament vam agafar tots els noms proposats per a anomenar a la cooperativa. Aquest noms van ser proposats per  diferents cooperants que s'hi havien ofert voluntàriament. Vam votar fent una assemblea, i va sortir el nom JUNTS . En segona posició, va quedar MOTIVA. Perquè t othom estigues content, vam ajuntar els dos noms i va sortir... JUNTS MOTIVA !!!😀😎  

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA

Imatge
Avui hem llegit l'acta de constitució de la nostre cooperativa en veu alta i després de estar tots d'acord. Un per un l'hem anat signant.                                                                    

DECIDIM EL CAPITAL INICIAL

Imatge
Avui hem decidit el capital inicial, Primer hem parlat sobre que és el capital inicial. El capital inicial és  el pressupost per a començar a iniciar la cooperativa que surt de l'aportació que fa cada cooperativista.  Per escollir la quantitat que volíem aportar: -Primer cada membre de la cooperativa en un paper, ha escrit el que creia més adequat.  -Desprès hem fet el recompte de vots a la  pissarra i cadascú ha anat dient perquè creia que era el preu més adequat. -Finalment, hem tornat a discutir quina opció de les 3 més votades era la millor  per tothom ;i ha sortir  8,50 €.                                                                                               

Funcionament de la cooperativa

 Per tal de començar a treballar a la cooperativa, el primer que vam haver de fer entre tots/totes era elaborar els estatuts que són les nostres normes de funcionament.  Tots els temes ,es tracten a les  assemblees que són dirigides per la moderadora i la secretaria que fa les actes. La moderadora, dóna la paraula als o les que volen participar i una vegada s'han exposat les opinions es passa a la votació . En aquest vídeo podeu veure l'assemblea que vam realitzar per tal d'escollir el logotip de la nostra cooperativa . 😃😃